Teenused

our services

Web Design

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Graphic Design

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Content Creation

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

 

What is the biggest benefit your customer will get from this? Keep your target audience in mind.

From $99

Why Love Nature

Your customers just learned what services you offer. Tell them why they should work with you or your team, for example you could highlight your experience and positive client reviews.

 

The badges illustrate this.  We also focus on key benefits they will get while using our services, namely quick turnaround times and dedicated support. You could also use them to show awards you won for your best work.

8 Years Experience

5 Star Rating

Quick Turnaround

Dedicated Support

Tehnilise konsultandi teenus

 • korteriühistu planeeritavate tegevuste vastavuse hindamine kulude abikõlblikkuse kriteeriumitele ja nõustamine;
 • korteriühistu üldkoosolekutel projekti tutvustamine;
 • korteriühistu nõustamine laenu osas ja rekonstrueerimistööde eelarve koostamine;
 • taotluse koostamine, sh alusdokumentide kontroll, taotluse vormi täitmine e-toetuste süsteemis; 
 • projekteerimishanke, ehitushanke ja omanikujärelevalve pakkumuste ettevalmistamine ning läbiviimine;
 • pakkumuste/hangete tehniliste kirjelduse koostamine koostöös tellijaga;
 • ehitushanke läbiviimine, sh dokumentide avaldamine riigihangete registris, vajadusel pakkumuskutse otse saatmine pakkujatele, pakkujate küsimustele vastamise korraldamine, pakkujate kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni kontrollimine, pakkumuste vastavuse kontrollimine ning vajadusel lisaküsimuste esitamine, kõikide nõutud protokollide ja otsuste eelnõude ettevalmistamine, pakkujate teavitamine otsustest, kõigi riigihangete registriga seotud toimingute teostamine;
 • lepingute täitmise nõustamine;
 • aruandlus, toimingud e-toetuse süsteemis.

Haldusteenus

Me soovime säilitada ja kasvatada kliendi kinnisvara väärtust läbi korrapärase ja asjatundliku hoolduse ning rekonstrueerimise.

Haldusteenus toimub teeninduskeskkond Korto kaudu. Korto võimaldab suhtlust korteriühistu ja korteriomaniku vahel. Kortos on korteriühistu arveldused ja raamatupidamine.

Korterelamul on haldur, kes on valmis korteriühistu muresid lahendama tööpäevadel ja kelle ülesandeks on:

 • korraldada objektil pidevalt haldus- ja hooldustegevust
 • sõlmida kliendi nimel vajalikud lepingud kinnisvara tehnoseadmete hooldamiseks ja muud kinnisvaraga seonduvaid lepinguid
 • korraldada remonttööde ostmiseks vähempakkumisi
 • teostada remonttööde järelevalvet
 • jälgida kliendi poolt hoone tehnosüsteemide hooldamiseks sõlmitud
 • lepingute täitmist
 • kaugraamatupidamine – tarkvara kasutusõigus koos raamatupidajaga. Kulude jaotamine, arvete koostamine, deklaratsioonide esitamine, raamatupidamise vormistamine, aastaaruande koostamine, nõustamine

Kinnisvara arendus

Pakume kinnisvara arendusteenust objektidele, mis vajavad rohkem
ümberehitust kui tavapärane hoone remont.
Näiteks pööningu väljaehitamine korteriteks vähendab maja energiakulusid ning vähendab haldus- ja kommunaalkulusid, kokkuvõttes tõuseb kinnisvara väärtus.